End Game – au fost contestate la CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ordonanțele stării de urgenta

Curtea Constituțională si Starea de Urgenţă

 23.279 de vizualizări

Curtea Constituțională sesizare

End Game – au fost contestate la CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Ordonanțele de Urgenţă care au instituit starea de urgență

 Mai multe persoane au contestat la AVOCATUL POPORULUI OUG prin care a fost instituită starea de urgenţă, iar în cele din urmă doamna Renate Weber a sesizat CURTEA CONSTITUŢIONALĂ.

 Actuala stare de urgenţă a fost instituită de PREŞEDINTELE ROMÂNIEI prin DECRET nr. 195 din 16 martie 2020, Publicat în M.O. nr. 212 din 16 martie 2020, însă decretul include şi măsurile ce urmează a fi luate, mai mult, anunţă şi restrângerea unor drepturi. Aceste fapte sunt clar neconstituţionale; în primul rând se încalcă separaţia puterilor în stat Art.1 alin. 4 şi Art. 61, alin 1, cât şi atribuţia exclusivă a parlamentului de a „reduce drepturi” în anumite situaţii excepţionale, Art. 53  respectiv Art. 73 şi Art 115 alin 6.

 Astfel, Doamna Jurist Mona Petruţ a lansat o iniţiativă publică în dată de 6 aprilie 2020 împotriva O.U.G NR.34/2020, prin care anunţa că domnia sa a depus o cerere la AVOCATUL POPORULUI de sesizare a Curţii Constituţionale. Doamna Jurist Mona Petrut şi-a îndemnat prietenii şi cei care îi urmăresc pagina de Facebook să petiţioneze şi ei Avocatul Poporului:

îmi exercit dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României şi vă solicit să vă exercitaţi atribuţiile legale şi să sesizaţi CURTEA CONSTITUŢIONALĂ a României (CCR) pentru a constata prevederile neconstituționale din Ordonanța de urgență (OUG) nr.34/2020, ce modifică substanțial OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgențăVezi: [(AICI)]

 Paralel, şi casa de avocatură SCA Piperea și Asociații a depus în data de 7 aprilie 2020 o solicitare Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituțională.

„Subscrisa, SCA Piperea și Asociații, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, cod unic de identificare 17849192, reprezentată legal de dl. Gheorghe Piperea, în calitate de partener fondator,

– în temeiul art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției avocatului poporului, formulăm prezentul

MEMORIU,

prin care vă solicităm sesizarea de urgență a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a (i) art. I pct. 1, 2 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020, prin care s-a modificat și completat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și (ii) art. 28, 281, 282, 283, 284, 331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Vezi: [AICI]

Avocatul Poporului, principalul vinovat moral?

 În data de 12 martie 2020, AVOCATUL POPORULUI solicita instituirea stării de urgență „în contextul epidemiei de Coronavirus”. Mai mult ,„AVOCATUL POPORULUI” sugera practic încălcarea Constituţiei în detrimentul drepturilor cetăţeneşti. Astfel, AVOCATUL POPORULUI a solicitat implementarea directă a stării de urgenţă pe care preşedintele să o declare şi parlamentul să o aprobe, când normal al fi fost să se înceapă cu SITUAȚIA DE URGENȚĂ, urmată, eventual, de declararea STĂRII DE ALERTĂ, fără să se mai ajungă la STAREA DE URGENŢĂ. Mai mult, Avocatul Poporului ar fi trebuit să propună ca Preşedintele să instituie starea iar parlamentul să propună măsurile, în schimb s-a solicitat:

„solicită Președintelui României să declare starea de urgență, iar Parlamentului României să o încuviințeze, în conformitate cu art. 93 alin.(1) și (2) din Constituția României. „ Aici: [(AICI)]

Doamna Jurist Mona Petruţ sublinia in petiția sa:

Vreau neapărat să precizez că ESTE ABSOLUT DEZAMĂGITOR că, în calitate de Avocat al Poporului, care ar fi trebuit să facă demersuri și să susțină drepturile cetățenilor români, NU AȚI LUAT ÎN CONSIDERARE – de la apariția primului caz de infectare cu COVID-19 în România – legislația în baza căreia SĂ FI SOLICITAT DECLARAREA SITUAȚIEI DE URGENȚĂ, urmată, eventual, de declararea STĂRII DE ALERTĂ, etape ce ar fi putut să rezolve situația din România și să NU mai fie nevoie de instituirea stării de urgență cu abuzurile aferente.

 Doamnă Avocat al Poporului, Renate Wewber, nu cunoșteați reglementările cuprinse în OUG nr.21/2004 sau nu ați vrut să vă exercitați prerogativele ÎN FAVOAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI, preferând SĂ SE ACȚIONEZE PREA TÂRZIU și, apoi, SĂ NE FIE ÎNGRĂDITE DREPTURILE ȘI SĂ FIM ABUZAȚI DE CĂTRE NIȘTE POLITICIENI INCOMPETENȚI ȘI IRESPONSABILI, cu tot aparatul lor din dotare?!?! „

Avocatul Poporului si monitorizarea Stării de Urgenta

  În data de 17 martie 2020 se publică comunicatul de presă prin care Avocatul Poporului anunţa că monitorizează „cu atenție respectarea drepturilor și libertăților fundamentale pe durata stării de urgență„.

În cererea de sesizare a Curţii Constituționale doamna jurist arata:

 „În 17 martie 2020, ați publicat un Comunicat de presă în care precizați că ”Avocatul Poporului monitorizează cu atenție respectarea drepturilor și libertăților fundamentale pe durata stării de urgență”.

Doamnă Avocat al Poporului, Renate Weber, dacă ați fi monitorizat cu atenție respectarea drepturilor și libertăților fundamentale pe durata stării de urgență, AȚI FI SESIZAT CCR, deja, ÎN LEGĂTURĂ CU OUG 34/2020, nu ați aștepta să primiți milioane de solicitări și să răspundeți, ca de obicei, ca și cum dvs. ați avea atribuții să constatați neconstituționalitatea unei prevederi legale, că nu sesizați CCR, inventând tot felul de argumente de constituționalitate, în favoarea unor prevederi legale a căror evidență de neconstituționalitate e vizibilă la o primă citire a textului.

Dintre cele invocate de casa de avocatura SCA Piperea și Asociații, in sesizarea lor remarcam:

1.1.     Prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 34/2020 s-a modificat articolul 28 din O.U.G. nr. 1/1999, care are în prezent următorul cuprins:

(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

  1. a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

  2. b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

  3. c) suspendarea temporară a activității;

  4. d) desființarea unor lucrări;

  5. e) refacerea unor amenajări.

 Pe de o parte, O.U.G. nr. 34/2020 a majorat semnificativ limitele amenzii contravenționale, iar, pe de altă parte, a reglementat posibilitatea aplicării unor sancțiuni contravenționale complementare.” Textul integral AICI

Prin urmare, afectarea grava a drepturilor cetăţeneşti la care instituția „Avocatul Poporului” a fost „oarbă” si „mută”.

Avocatul Poporului a decis să sesizeze CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 În cursul zilei de ieri, 28 – IV – 2020, doamna Jurist Petruţ a primit confirmarea sesizării Curţii Constituţionale. Motivul principal este Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 permite:

ScreenShot 20200428175357 300x238 - End Game – au fost contestate la CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ordonanțele stării de urgenta

Avocatul Poporului constata încălcarea comisă:

„Președintelui României să legifereze în domenii pentru care Legea fundamentală cere intervenția legiuitorului primar sau a celui delegat prin modificarea unor legi organice și prin restrângerea efectivă a exercițiului drepturilor omului”

 Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepţia de neconstituţionalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1 ) – f) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în ansamblul său.

Ce articole din Constituție au fost încălcate?

 In adresa înaintată Curții sunt constate multiple încălcări ale Constituției, precum: Art 1 Alin. (4) si Alin (5), Art. 23, Alin (11), Art. 61 Alin (1), Art. 53 Alin. (1), Art. 73, Art. 115, Art. 126, 129 si Art 131 alin (2).

 Numeroase drepturi ne-au fost încălcate sau limitate într-un mod care se pare nu este pe deplin justificat. S-a constatat recent că nu există o diferenţă clară între ţările care au adoptat doar nişte reguli stricte şi ţările care au limitat masiv drepturile individuale.

Un maldăr de ipocrizie….

 Este extrem de interesant de văzut dacă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ va constata neconstituţionalitatea măsurilor cum vor reacţiona cei care au susţinut deschis limitarea unor drepturi? Cei care se prezentau a sta pe un munte de înţelepciune şi cereau închiderea unor saituri sau vaccinarea obligatorie se vor trezi pe un maldăr de ipocrizie.

 Cel mai important aspect în „Experienţa Pandemiei” rămâne confirmarea concluziei a doua celebre experimente, respectiv Milgram Experiment şi Stanford Prison experiment. Aceste experimente psihologice şi sociologice concluzionau că dacă statul ar dori să instaleze dictatura, ar putea oricând să găsească destui indivizi capabili  să devină torţionari, temniceri şi chiar asasini.

 Acesta este maldărul de ipocrizie al poliţiştilor care s-au bucurat că pot da amenzi, al „activiştilor civici” care s-au îmbulzit să reclame situri să fie închise, al politicienilor care au făcut presiuni să se voteze acum legea vaccinului obligatoriu sau implementarea tehnologiei 5G. Totodată, am putut să vedem că puţini, foarte puţini au îndrăznit să facă ceva pentru apărarea drepturilor cetăţeneşti. „Experienţa pandemiei” se va încheia cu un scor 1 – 0 (stat – cetăţean), statul ar putea să instaureze tirania mâine şi nu doar că nu se va opune aproape nimeni, dar instituţiile totalitare vor primi un ajutor nesperat de la cetăţeni şi organizaţii care vor asmuţi poporul împotriva apărătorilor libertăţii.

UPTATE

 – Dosarul nr.522D/2020 va fi judecat la CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI in data de 06.05.2020

***

Războiul Informaţional

Related Images:

Citeste si …

rețeaua Soros
Bucuresti

Românul care afirma ca poate deconspira rețeaua Soros revine cu noi precizări

Românul care afirma, în articolul precedent, ca poate deconspira rețeaua Soros revine cu noi precizări  În urmă cu câteva zile Asociaţia Civică Dreptate începea prezentarea unui caz complex prin care se anunţa demascarea unei rețele […]

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*